Kuantum Programlama ve Hesaplama Yaz Okulu

Dünyada hızla gelişmekte olan kuantum bilgisayım alanın bir alt başlığı olarak kuantum programlama üzerine ülkemizde çalışmalar yalnızca yakın zamanda ve küçük kapsamlı olarak hayata geçirilmeye başlanabilmiştir. Bu nedenle alanda Türkiye’nin dünyayı yakından takip edebilmesini sağlayacak yeterli sayıda araştırmacı bulunmamaktadır. Düzenlenecek olan bu etkinliğin alana ilgi gösteren geleceğin potansiyel araştırmacıları için hızlandırıcı bir program olması planlanmaktadır. Programı tamamlayan katılımcıların alana dair giriş düzeyinin ötesinde bir bilgi ve farkındalık düzeyine eriştirilerek kapasitelerini geliştirmek ana amaçtır.

Etkinlik içeriği 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar hem teorik hem de uygulamalı programlama eğitimiyle katılımcılara aktarılacaktır.

  1. İleri seviye kuantum algoritmalar
  2. Kuantum makine öğrenmesi
  3. Kuantum kriptografi
  4. Kuantum hata düzeltme
  5. Kuantum rassal yürüme
  6. Kuantum optimizasyon

QTurkey

QWorld